Equinics yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.

Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Equinics indenfor rimelig tid. Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering.

I forbindelse med reklamationssager afholder Equinics. returneringsomkostninger i rimeligt omfang. Equinics skal ALTID kontaktes inden varen sendes ind. 

Vi tager forbehold for mindre afvigelser på produkterne i forhold til billedet, da producenterne kan foretage løbende ændringer.

Link til Forbrugerklagenævnet www.kfst.dk