69,00
  • Beskrivelse
  • Beskrivelse
  • För att få hästen att stå still, vilket kan vara nödvändigt i samband med exempelvis skoning och administrering av medicin, kan det bli nödvändigt att -inom kort- använda nosbroms på hästen.

    Kom ihåg: detta är ett tvångsmedel, använd endast kortvarigt och med stor försiktighet.