59,00
  • Beskrivelse
  • Beskrivelse
  • Nosbroms av plast

    För att få hästen att stå still, vilket kan vara nödvändigt i samband med akut veterinärbehandling eller administrering av medicin, kan det vara nödvändigt att använda en nosbroms på hästen.

    Kom ihåg att en nosbroms är en tvångsåtgärd. Detta innebär att instrumentet endast får användas under en kort tid - och alltid med stor försiktighet och hänsyn.