79,00
  • Beskrivelse
  • Beskrivelse
  • Avkalka regelbundet din Haygain ånggenerator med denna speciella avkalkningsmedel för att hålla den fri från kalk och för att förhindra problem.

    Kalkavlagringar bildas på värmeelement och ytor på grund av kalk i vattnet. Detta minskar prestandan, ökar kostnaderna och förkortar värmarens livslängd.

    Använd Haygain avkalkningsmedel var 4-6 månad. vecka, beroende på hur "hårt" ditt vatten är.

    1 påse (250 gr) är för 1 omgång av avkalkning.