For at du kan bestille varer hos os, har vi brug for følgende oplysninger: Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Equinics og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Den dataansvarlige hos Equinics er ejer, Romi Royé.

Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.

Som registreret hos Equinics, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: info@equincs.eu.